Häckväxter

Idag är många moderna trädgårdar täckta med kakel. Till exempel ersätts växter och gräsblad med stenar och trädgårdarna är uppbyggda med väggar eller staket. Medan det vid första anblicken verkar billigare än en häck, ger det ofta din trädgård en monoton och grå bild. Att placera en häck är enligt vår mening ett mycket bättre … [Read more…]